Luty z geometrią

Planimetria, to dział geometrii, którego przedmiotem badań są własności figur płaskich. Klasy trzecie w lutym poznają jej tajniki. Nie są im obce koła i okręgi, kąty, trójkąty i czworokąty oraz punkty i odcinki. Uczniowie przygotowali książeczki opisujące podstawowe pojęcia geometryczne. Zapraszamy do sali 17 🙂